Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Novosti

Odrzavanje med.i lab.aparata JNMV 13/2017

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u JNMV  postupku  broj  13/2017. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD odrz. med i lab.aparata2017 Odluka o izmeni i dopuni kd 22.11 Izmenjena KD odrz. med i lab.aparata2017 Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda додатна објашњења Odluka o izmeni […]

Medicinsko tehnicka pomagala 9/2017

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u PPBOPZPP  postupku  broj  9/2017. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva Tehnicka spec. PPBOPZPP-9-2017-Prilog br.1 odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

Proizvodi za čišćenje JNMV 12/2017

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u  postupku JNMV  broj 12/2017. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD-Higijena JNMV 12-2017 Tehnicka specifikacija- Prilog br. 1- JNMV 12 odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoru dsd trade ObavestenjeOZakljucenomUgovoru hygiena    

Medicinsko tehnicka pomagala 5/2017

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u ОP postupku broj 5/2017. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala okv Tehnicka spec. OP-5-2017-Prilog br.1 odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postpuka za partije 2,6,7 ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuFARMALOGIST ObavestenjeOZakljucenomUgovoruFARMALOGIST ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu […]

nabavka rezervnih delova i usluga popravki motornih vozila

Na osnovu odluke v.d.direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u  postupku JNMV  broj 11/2017. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD odrzavanje autom odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomUgovoru psvlica ObavestenjeOZakljucenomUgovoru gma utoelektika ObavestenjeOZakljucenomUgovoru autosop  

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija