Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Ampulirani lekova

Lekovi lista D OP 5/2016

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u  OP postupku  broj 3/2016  oblikovana po partijama. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD ampulirni lekovi- aminofilin odluka o dodli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoruInopharm    

Lekovi lista B-set B- PPBOPZPP 1/2015

Na osnovu odluke direktora ustanove  pokrenuta je Javna nabavka dobara – lekova sa B liste- set B  koja se sprovodi u PPBOPZPP broj 1/2015 Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka Konkursna dokumentacija ampule Tehnička-specifikacija-za-JN PP 1-2015 odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ObavestenjeOZakljucenomUgovoru partije 1,6,9  

Лекови листа Б-сет Б и листе Д

vakcine-foto-b92-300x225

Na osnovu odluke direktora ustanove  pokrenuta je Javna nabavka dobara – lekova sa B liste- set B i liste D  koja se sprovodi u otvorenom postupku broj 9/2014 Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni konkursna dok.-okvirni sporazum lista B i D Tehnička-specifikacija-za-JN OP-9-2014 ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija