Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Lekovi i medicinsko tehnička pomagala

Medicinsko tehnicka pomagala 9/2017

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u PPBOPZPP  postupku  broj  9/2017. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva Tehnicka spec. PPBOPZPP-9-2017-Prilog br.1 odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

Medicinsko tehnicka pomagala 5/2017

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u ОP postupku broj 5/2017. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala okv Tehnicka spec. OP-5-2017-Prilog br.1 odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postpuka za partije 2,6,7 ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuFARMALOGIST ObavestenjeOZakljucenomUgovoruFARMALOGIST ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu […]

Ponovljeni postpuka med.teh.pomagala 4/2017

Na osnovu odluke v.d.direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u PPBOPZPP  postupku  broj  4/2017. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva med.pom 2017 Tehnicka spec.-Prilog br.1 odluka o dodeli okv.spor. odluka oobustavi psotpuka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuFRONDIS  

Medicinsko tehnička pomagala OP 2/2017

Na osnovu odluke v.d.direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u ОP  postupku  broj  2/2017. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala okv Tehnicka spec.-Prilog br.1 dodatna pojasnjenja 20.03 Odluka o izmeni i dopuni 20.03. Tehnicka spec.-Prilog br.1-izmenjen odluka o dodeli ugovora odluka […]

Lekovi lista D

Na osnovu odluke v.d.direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u ОP  postupku  broj  1/2017. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD lekovi lista D 1-2017 Teh spec OP 1-2017 odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postpuka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-ino pharm ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-farmalogist ObavestenjeOZakljucenomUgovoru FARM […]

Nabavka medicinsko tehnickih pomagala/RFZO OP 8/2016

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u  OP postupku  broj 8/2016. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: poziv-za-podnosenje-ponuda-otvoreni kd-med-tehnicka-pomagala-8-2016 teh-spec-jn-op-08-2016 odluka-od-dodeli-ugovora obavestenjeozakljucenomugovoru-tt-medik obavestenjeozakljucenomugovoru-magna-pharmacia obavestenjeozakljucenomugovorumedinic obavestenjeozakljucenomugovoru-inpharm-co            

Меdicinsko tehnička pomagala OP 4/2016

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u  OP postupku  broj 4/2016. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala 4-2016 Teh-spec-JN-OP-04-2016 Додатна објашњења Teh-spec-JN-OP-04-2016 ispravka odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoruSimbexNs ObavestenjeOZakljucenomUgovoruIno-pharm ObavestenjeOZakljucenomUgovorumagna ObavestenjeOZakljucenomUgovoruInpharmCo ObavestenjeOZakljucenomUgovoruFarmalogist ObavestenjeOZakljucenomUgovoruSinofarm ObavestenjeOZakljucenomUgovoruAdoc ObavestenjeOZakljucenomUgovoru epsilon   […]

Лекови листа Д обликована по партијама ОП 2/2016

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u  OP postupku  broj 2/2016 Lekovi lista D oblikovana po partijama. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD lekovi lista D 2016 Teh spec OP 2-2016 odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postupka […]

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija