Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Lekovi i medicinsko tehnička pomagala

Меdicinsko tehnička pomagala OP 4/2016

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u  OP postupku  broj 4/2016. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala 4-2016 Teh-spec-JN-OP-04-2016 Додатна објашњења Teh-spec-JN-OP-04-2016 ispravka odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoruSimbexNs ObavestenjeOZakljucenomUgovoruIno-pharm ObavestenjeOZakljucenomUgovorumagna ObavestenjeOZakljucenomUgovoruInpharmCo ObavestenjeOZakljucenomUgovoruFarmalogist ObavestenjeOZakljucenomUgovoruSinofarm ObavestenjeOZakljucenomUgovoruAdoc ObavestenjeOZakljucenomUgovoru epsilon   […]

Лекови листа Д обликована по партијама ОП 2/2016

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u  OP postupku  broj 2/2016 Lekovi lista D oblikovana po partijama. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD lekovi lista D 2016 Teh spec OP 2-2016 odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postupka […]

Medicinsko tehnička pomagala/RFZO- OP 8/2015

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u  OP postupku   broj 8/2015. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala 8-2015 Teh spec JN OP 08-2015 додатна објашњења21.12-II Teh spec JN OP 08-2015- I spravka odluka o dodeli ugovora […]

Medicinsko tehnička pomagala/RFZO- OP 7/2015

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u postupku OP  broj 7/2015 Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala 7-2015 Tehnička specifikacija – Prilog br. 1 JN OP 7-2015 додатна објашњења додатна објашњења 23.10 odluka o izmeni i dopuni […]

Medicinsko tehnička pomagala -OP 3/2015

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara   koja se sprovodi u OP postupku broj 3/2015 Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD- med.teh.pomagala Tehnička specifikacija – Prilog br. 1 JN OP 3-2015 додатна објашњења 30-3 izmene i dopune kd Izmenjena Tehnička specifikacija – […]

OP 11/2014- Lekovi lista A,A1/RFZO

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara i to lekova sa liste A,A1/RFZO  –   koja se sprovodi u OP  broj 11/2014 Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD-lekovi Tehnička-specifikacija-za-JN-OP-11-2014 додатна објашњења izmene i dopune kd ObavestenjeOZakljucenomUgovoru  

Lekovi lista A, A1/RFZO i medicinsko tehničkih pomogala/RFZO OP 7/2014

Na osnovu odluke direktora ustanove  pokrenuta je Javna nabavka dobara – Lekova  i medicinsko-tehničkih pomagala koja se sprovodi u otvorenom postupku broj 7/2014 Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv-za-podnosenje-ponuda-otvoreni KD-lekovi-igle-i-pelene Tehnička-specifikacija-za-JNOP-7-2014 dodatno pojasnjenje kd odluka o izmeni i dopuni kd додатна објашњења izmene i dopune kd  obavestenje o produzavanju roka izmenjena […]

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija