Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Lekovi lista D OP 2/2018

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u  postupku OP 2/2018. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD ampulirni lekovi- D lista DZ Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda Odluka o izmeni i dopuni kd 20 Izmenjen KD ampulirni lekovi- D […]

Medicinsko tehnicka pomagala OP 1/2018

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u ОP postupku broj 1/2018. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala okv.2018 Tehnicka spec. OP-1-2018-Prilog br.1 dodatna pojasnjenja Odluka o izmeni i dopuni kd 29 Tehnicka spec. OP-1-2018-Prilog br.1 Odluka o […]

Higijenski potrošni materijal i oprema za čišćenje JNMV 2/2018

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u  postupku JNMV  broj 2/2018. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD-Higijena 2018 Tehnicka specifikacija -Prilog broj 1 одговор по захтеву odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postpuka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomUgovoruHelena Graf ObavestenjeOZakljucenomUgovoruHygienaSistem ObavestenjeOZakljucenomUgovoruB2M      

Odrzavanje med.i lab.aparata JNMV 13/2017

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u JNMV  postupku  broj  13/2017. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD odrz. med i lab.aparata2017 Odluka o izmeni i dopuni kd 22.11 Izmenjena KD odrz. med i lab.aparata2017 Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda додатна објашњења Odluka o izmeni […]

Medicinsko tehnicka pomagala 9/2017

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u PPBOPZPP  postupku  broj  9/2017. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva Tehnicka spec. PPBOPZPP-9-2017-Prilog br.1 odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija