Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Odrzavanje medicinskih i laobratorijskih aparata JNMV 14/2016

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u  postupku JNMV  broj 14/2016. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: pozivzapodnosenjeponude kd-odrz-med-i-lab-aparata2016 izmena-konkursne-dokumentacije-16-12-2016 obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda odluka-o-dodeli-ugovora odluka-o-obustavi-postupka obavestenjeoobustavipostupkajavnenabavke ObavestenjeOZakljucenomUgovoruVicor ObavestenjeOZakljucenomUgovoruBeolaser ObavestenjeOZakljucenomUgovoruEurodijagnostika ObavestenjeOZakljucenomUgovoruEuromedicina ObavestenjeOZakljucenomUgovoruGalenFokus ObavestenjeOZakljucenomUgovoruInterlabexim ObavestenjeOZakljucenomUgovoruIntermedikal ObavestenjeOZakljucenomUgovoruMedicom ObavestenjeOZakljucenomUgovoruDem ObavestenjeOZakljucenomUgovoruSuperlab ObavestenjeOZakljucenomUgovoruGorenjeGti ObavestenjeOZakljucenomUgovoruNorthSystem ObavestenjeOZakljucenomUgovoruLabteh ObavestenjeOZakljucenomUgovoruPrimax            

Nabavka medicinsko tehnickih pomagala/RFZO OP 8/2016

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u  OP postupku  broj 8/2016. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: poziv-za-podnosenje-ponuda-otvoreni kd-med-tehnicka-pomagala-8-2016 teh-spec-jn-op-08-2016 odluka-od-dodeli-ugovora obavestenjeozakljucenomugovoru-tt-medik obavestenjeozakljucenomugovoru-magna-pharmacia obavestenjeozakljucenomugovorumedinic obavestenjeozakljucenomugovoru-inpharm-co            

Nabavka motornog goriva za službena vozila OP 7/2016

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u  OP postupku  broj 7/2016. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: poziv-za-podnosenje-ponuda-za-portal-sl-glasila kd-gorivo-2016 dodatna-objasnjenja odluka-o-izmeni-i-dopuni-kd-03-10 obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda odluka-o-dodeli-ugovora obavestenjeozakljucenomugovoru      

Меdicinsko tehnička pomagala OP 4/2016

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u  OP postupku  broj 4/2016. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala 4-2016 Teh-spec-JN-OP-04-2016 Додатна објашњења Teh-spec-JN-OP-04-2016 ispravka odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoruSimbexNs ObavestenjeOZakljucenomUgovoruIno-pharm ObavestenjeOZakljucenomUgovorumagna ObavestenjeOZakljucenomUgovoruInpharmCo ObavestenjeOZakljucenomUgovoruFarmalogist ObavestenjeOZakljucenomUgovoruSinofarm ObavestenjeOZakljucenomUgovoruAdoc ObavestenjeOZakljucenomUgovoru epsilon   […]

сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним материјалом ППБОПЗПП 8/2016

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka dobara koja se sprovodi u pregovaračkom postupku PPBOPZPP  broj 8/2016. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod:   ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva otpad Izmene i dopune konkursne dokumentacije Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoruRemondis       […]

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija © 2014