Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Usluge fiksne tefonije

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku JNMV 20/2019. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD fiksna ispravka tehničke greske na strani 8 konkursne dokumenatacije KD fiksna odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZaključenomUgovoru  

Nabavka naftnih derivata

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku OP 5/2019. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD gorivo odogovor po zahtevima Odluka o izmeni i dopuni kd 04,10 obavestenje o produzavanju roka odluka o dodli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoruKnezpetrol

Ponovljeni postupak jn za nabavku potr.materijala za odsek mikrobiolosku dijagnostiku 19/2019

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku ЈNMV 19/2019. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD mikro 2019 Tehnicka specifikacija -Prilog broj 1 odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomUgovorPRomedia ObavestenjeOZakljucenomUgovorTorlak

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija