Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Sanitetski potrosni mat.PPBOPZPP 6-2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u  postupku  PPBOPZPP  6/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva 6-2020 Tehnicka spe.prilog broj 1 kd-PPBOPZPP 6-2020 Odluka o izmeni i dopuni kd 13.05 I izmena Tehnicke-spe.prilog-broj-1-kd-PPBOPZPP-6-2020 odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postupka

Stomatoloski potrosni materijal JNMV 8/2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u  postupku  JNMV 8/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD stomatologija 2020 Tehnicka specifikacija-Prilog broj 1 – JNMV 8-2020 dodatna pojasnjenja Odluka o izmeni i dopuni kd 8 Izmenjena KD stomatologija 2020 I izmena Tehnicka spec.-Prilog broj 1 […]

Sakupljanje, transport i tretman otpada sa potr.mat. 6/2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u  postupku  JNMV 6/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude Kon. dok. – otpad odluka o dedeli ugovora odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomUgovoruRemondispartija1 ObavestenjeOZakljucenomUgovoruRemondispartija2 ObavestenjeOZakljucenomUgovoruRemondispartija3

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija