Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Month – август 2014

Lekovi lista A, A1/RFZO i medicinsko tehničkih pomogala/RFZO OP 7/2014

Na osnovu odluke direktora ustanove  pokrenuta je Javna nabavka dobara – Lekova  i medicinsko-tehničkih pomagala koja se sprovodi u otvorenom postupku broj 7/2014 Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv-za-podnosenje-ponuda-otvoreni KD-lekovi-igle-i-pelene Tehnička-specifikacija-za-JNOP-7-2014 dodatno pojasnjenje kd odluka o izmeni i dopuni kd додатна објашњења izmene i dopune kd  obavestenje o produzavanju roka izmenjena […]

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija