Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Month – новембар 2014

Лекови листа Б-сет Б и листе Д

Na osnovu odluke direktora ustanove  pokrenuta je Javna nabavka dobara – lekova sa B liste- set B i liste D  koja se sprovodi u otvorenom postupku broj 9/2014 Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni konkursna dok.-okvirni sporazum lista B i D Tehnička-specifikacija-za-JN OP-9-2014 ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija