Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Month – фебруар 2015

JNMV 2/2015- nabavka dobara za mikrobiolosku dijagnostiku

Na osnovu odluke direktora ustanove  pokrenuta je Javna nabavka dobara za nabavku medicinskog potrosnog materijala za mikrobiolosku dijagnostiku   koja se sprovodi u JNMV broj 2/2015 Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude konkursne dokumentacije-MAT.ZA MIKROB Tehnička specifikacija-Prilog br.1- JNMV 2-2015 ispravka tehnicke greske odluka o izmeni i dopuni Izmenjena Tehnička specifikacija-Prilog br.1- JNMV […]

Sanitetski potrošni materijal OP 1/2015

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara i to sanitetskog potrosnog materijala  –   koja se sprovodi u OP  broj 1/2015 Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude OP KD-otvoreni postupak Indjija Teh Spec prilog br 1 za JN OP1-2015 Odluka o izmeni i dopuni Izmenjena Teh Spec prilog br […]

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija