Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Month – март 2015

Medicinsko tehnička pomagala -OP 3/2015

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara   koja se sprovodi u OP postupku broj 3/2015 Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD- med.teh.pomagala Tehnička specifikacija – Prilog br. 1 JN OP 3-2015 додатна објашњења 30-3 izmene i dopune kd Izmenjena Tehnička specifikacija – […]

Каncelarijski potrosni materijal i trake za medicinske uredjaje JNMV 5/2015

Na osnovu odluke direktora ustanove  pokrenuta je Javna nabavka dobara   koja se sprovodi u postupku JNMV broj 5/2015 Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude kd – kancelarisjki materijal Tehnička specifikacija za JNMV 5-2015 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru bigz ObavestenjeOZakljucenomUgovoru medilabor ObavestenjeOZakljucenomUgovoru sinmark ObavestenjeOZakljucenomUgovoru komazec ObavestenjeOZakljucenomUgovoru savpo ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomUgovoru velebit ObavestenjeOZakljucenomUgovoru savpo- 13  

Nabavka računara i računarske opreme JNMV 4/2015

Na osnovu odluke direktora ustanove  pokrenuta je Javna nabavka dobara za nabavku računara i računarske opreme  koja se sprovodi u JNMV broj 4/2015 Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude konkursne dokumentacije-JNMV-racunar Tehnička-specifikacija-Prilog-br-1-JNMV-4-2015 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru8 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru1-7

Stomatološki potrošni materijal -JNMV 3/2015

Na osnovu odluke direktora ustanove  pokrenuta je Javna nabavka dobara za nabavku stomatoloskog potrosnog materijala  koja se sprovodi u JNMV broj 3/2015 Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude konkursne dokumentacije-JNMV-stom.materijal Tehnička specifikacija – Prilog br 1 JNMV 3-2015 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Usluga održavanja i proširenje postojećeg NexTBIZ poslovnog programskog paketa

  Na osnovu odluke direktora ustanove  pokrenuta je Javna nabavka usluga održavanja i proširenja postojećeg softverskog paketa   koja se sprovodi u PPBOPZPP broj 3/2015 Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva BIT odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoru          

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija