Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Month – октобар 2015

Medicinsko tehnička pomagala/RFZO- OP 7/2015

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u postupku OP  broj 7/2015 Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala 7-2015 Tehnička specifikacija – Prilog br. 1 JN OP 7-2015 додатна објашњења додатна објашњења 23.10 odluka o izmeni i dopuni […]

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija