Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Month – март 2016

Odrzavanje softvera laboratorijskog informacionog sistema -LIS 2/2016

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka usluga odrzavanje softvera laboratorijskog informacionog sistema LIS  koja se sprovodi u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda  broj 2/2016. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki LIS odluka o dodeli ugovora lis ObavestenjeOZakljucenomUgovoru      

Potrošni materijal za potrebe mikrobiološke dijagnostike JNMV 5/2016

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u  postupku JNMV  broj 5/201. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD mikro 2016 Tehnička specifikacija-Prilog br.1- JNMV 5-2016 Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda%3 odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoruBiognostS ObavestenjeOZakljucenomUgovoruVicor ObavestenjeOZakljucenomUgovoruScor ObavestenjeOZakljucenomUgovoruGrosis ObavestenjeOZakljucenomUgovoruMPBio ObavestenjeOZakljucenomUgovorupromedia ObavestenjeOZakljucenomUgovoruTorlak     […]

Higijenski proizvodi, materijal i oprema JNMV 3/2016

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u  postupku JNMV  broj 3/2016. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod PozivZaPodnosenjePonude KD-Higijena 2016 Tehnička specifikacija prilog br 1 – higijena Odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoruB2M ObavestenjeOZakljucenomUgovoruRegul ObavestenjeOZakljucenomUgovoruHelena Graf    

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija