Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Month – јул 2016

Lekovi lista D OP 5/2016

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u  OP postupku  broj 3/2016  oblikovana po partijama. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD ampulirni lekovi- aminofilin odluka o dodli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoruInopharm    

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija