Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Month – март 2018

Lekovi lista D OP 2/2018

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u  postupku OP 2/2018. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD ampulirni lekovi- D lista DZ Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda Odluka o izmeni i dopuni kd 20 Izmenjen KD ampulirni lekovi- D […]

Medicinsko tehnicka pomagala OP 1/2018

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u ОP postupku broj 1/2018. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala okv.2018 Tehnicka spec. OP-1-2018-Prilog br.1 dodatna pojasnjenja Odluka o izmeni i dopuni kd 29 Tehnicka spec. OP-1-2018-Prilog br.1 Odluka o […]

Higijenski potrošni materijal i oprema za čišćenje JNMV 2/2018

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u  postupku JNMV  broj 2/2018. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD-Higijena 2018 Tehnicka specifikacija -Prilog broj 1 одговор по захтеву odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postpuka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomUgovoruHelena Graf ObavestenjeOZakljucenomUgovoruHygienaSistem ObavestenjeOZakljucenomUgovoruB2M      

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija