Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Potrošni materijal (urin test trake) za aparat URISCAN PRO II

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku PPBOPZPP 2/2019. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod:

uprava

ObavestenjeOPokretanjuPostupka-URISCAN

KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva uriscan 2019

‚odluka o dodeli ugovora

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Print Friendly
Updated: април 19, 2019 — 8:22 am
Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija