Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Month – мај 2020

Ponovljeni postupak med.teh.pomagala- 7/2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u  pregovarackom postupku  7/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva Tehnicka spec Prilog broj 1- PPBOPZPP 7-2020 odluka o dodli okvirnog sproazuma ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazum ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Pharma maac ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Pharma maac-2

Lekovi lista D za apoteku OP 5/2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku OP 5/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD lekovi lista D 5-2020 Tehnicka specifikacija-Prilog broj 1- OP 5-2020 odluka o dodli ugovora odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-inopharm ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-uNICHEM ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-farmalogist ObavestenjeOZakljucenomUgovor-ino […]

Sanitetski potrosni mat.PPBOPZPP 6-2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u  postupku  PPBOPZPP  6/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva 6-2020 Tehnicka spe.prilog broj 1 kd-PPBOPZPP 6-2020 Odluka o izmeni i dopuni kd 13.05 I izmena Tehnicke-spe.prilog-broj-1-kd-PPBOPZPP-6-2020 odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postupka […]

Stomatoloski potrosni materijal JNMV 8/2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u  postupku  JNMV 8/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD stomatologija 2020 Tehnicka specifikacija-Prilog broj 1 – JNMV 8-2020 dodatna pojasnjenja Odluka o izmeni i dopuni kd 8 Izmenjena KD stomatologija 2020 I izmena Tehnicka spec.-Prilog broj 1 […]

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija