Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Ponovljeni postupak med.teh.pomagala- 7/2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u  pregovarackom postupku  7/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod:

ObavestenjeOPokretanjuPostupka

KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva

Tehnicka spec Prilog broj 1- PPBOPZPP 7-2020

odluka o dodli okvirnog sproazuma

ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazum

Print Friendly
Updated: јун 23, 2020 — 11:41 am
Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija