Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Lekovi i medicinsko tehnička pomagala

Lekovi lista D za apoteku 3/2019

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku OP 3/2019. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD lekovi lista D 3-2019 Teh spec OP 3-2019 odluka o dodeli okvirnog sporazuma ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-inopharm ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-farmalogist ObavestenjeOZakljucenomUgovor-ino pharm ObavestenjeOZakljucenomUgovoruFarmalogist  

Med.tehnicka pomagala OP 2/2019

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku OP 2/2019. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala okv Tehnicka spec. OP-2-2019-Prilog br.1 odluka o dodeli okvirnog sporazuma ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuTT MEDIK ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuMEDINIC ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuSINOFARM ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuFARMALOGIST ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuSIMBEX ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuNEOMEDICA ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuMAGNAPHARMACIA ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuADOC ObavestenjeOZakljucenomUgovoruTT MEDIK […]

Lekovi lista D za apoteku OP 3/2018

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u  OP postupku  broj 3/2018. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD lekovi lista D 3-2018 Teh spec OP 3-2018 odluka o dodeli okvirnog sporazuma ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-farmalogist ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-inopharm ObavestenjeOZakljucenomUgovoruINOPHARM ObavestenjeOZakljucenomUgovoruFarmalogist ObavestenjeOZakljucenomUgovoruINOPHARM ObavestenjeOZakljucenomUgovoruFarmalogist         […]

Medicinsko tehnicka pomagala OP 1/2018

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u ОP postupku broj 1/2018. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala okv.2018 Tehnicka spec. OP-1-2018-Prilog br.1 dodatna pojasnjenja Odluka o izmeni i dopuni kd 29 Tehnicka spec. OP-1-2018-Prilog br.1 Odluka o […]

Medicinsko tehnicka pomagala 9/2017

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u PPBOPZPP  postupku  broj  9/2017. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva Tehnicka spec. PPBOPZPP-9-2017-Prilog br.1 odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

Medicinsko tehnicka pomagala 5/2017

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u ОP postupku broj 5/2017. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala okv Tehnicka spec. OP-5-2017-Prilog br.1 odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postpuka za partije 2,6,7 ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuFARMALOGIST ObavestenjeOZakljucenomUgovoruFARMALOGIST ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu […]

Ponovljeni postpuka med.teh.pomagala 4/2017

Na osnovu odluke v.d.direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u PPBOPZPP  postupku  broj  4/2017. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva med.pom 2017 Tehnicka spec.-Prilog br.1 odluka o dodeli okv.spor. odluka oobustavi psotpuka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuFRONDIS ObavestenjeOZakljucenomUgovoruFRONDIS    

Medicinsko tehnička pomagala OP 2/2017

Na osnovu odluke v.d.direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u ОP  postupku  broj  2/2017. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala okv Tehnicka spec.-Prilog br.1 dodatna pojasnjenja 20.03 Odluka o izmeni i dopuni 20.03. Tehnicka spec.-Prilog br.1-izmenjen odluka o dodeli ugovora odluka […]

Lekovi lista D

Na osnovu odluke v.d.direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u ОP  postupku  broj  1/2017. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD lekovi lista D 1-2017 Teh spec OP 1-2017 odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postpuka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-ino pharm ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-farmalogist ObavestenjeOZakljucenomUgovoru FARM […]

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija