Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Lekovi i medicinsko tehnička pomagala

Ponovljeni postupak med.teh.pomagala- 7/2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u  pregovarackom postupku  7/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva Tehnicka spec Prilog broj 1- PPBOPZPP 7-2020 odluka o dodli okvirnog sproazuma ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazum ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Pharma maac ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Pharma maac-2

Lekovi lista D za apoteku OP 5/2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku OP 5/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD lekovi lista D 5-2020 Tehnicka specifikacija-Prilog broj 1- OP 5-2020 odluka o dodli ugovora odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-inopharm ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-uNICHEM ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-farmalogist ObavestenjeOZakljucenomUgovor-ino […]

Medicinsko tehnička pomagala/RFZO-4/2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u  postupku ОP  4/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med tehnicka pomagala okv 2020 Tehnicka spec Prilog broj 1- OP 4-2020 odluka o dodeli okvirnog sporazuma odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumSINOFARM […]

Lekovi lista D za apoteku 3/2019

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku OP 3/2019. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD lekovi lista D 3-2019 Teh spec OP 3-2019 odluka o dodeli okvirnog sporazuma ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-inopharm ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-farmalogist ObavestenjeOZakljucenomUgovor-ino pharm ObavestenjeOZakljucenomUgovoruFarmalogist ObavestenjeOZakljucenomUgovor-ino pharm ObavestenjeOZakljucenomUgovoruFarmalogist  

Med.tehnicka pomagala OP 2/2019

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku OP 2/2019. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala okv Tehnicka spec. OP-2-2019-Prilog br.1 odluka o dodeli okvirnog sporazuma ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuTT MEDIK ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuMEDINIC ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuSINOFARM ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuFARMALOGIST ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuSIMBEX ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuNEOMEDICA ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuMAGNAPHARMACIA ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuADOC ObavestenjeOZakljucenomUgovoruTT MEDIK […]

Lekovi lista D za apoteku OP 3/2018

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u  OP postupku  broj 3/2018. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD lekovi lista D 3-2018 Teh spec OP 3-2018 odluka o dodeli okvirnog sporazuma ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-farmalogist ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-inopharm ObavestenjeOZakljucenomUgovoruINOPHARM ObavestenjeOZakljucenomUgovoruFarmalogist ObavestenjeOZakljucenomUgovoruINOPHARM ObavestenjeOZakljucenomUgovoruFarmalogist         […]

Medicinsko tehnicka pomagala OP 1/2018

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u ОP postupku broj 1/2018. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala okv.2018 Tehnicka spec. OP-1-2018-Prilog br.1 dodatna pojasnjenja Odluka o izmeni i dopuni kd 29 Tehnicka spec. OP-1-2018-Prilog br.1 Odluka o […]

Medicinsko tehnicka pomagala 9/2017

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u PPBOPZPP  postupku  broj  9/2017. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva Tehnicka spec. PPBOPZPP-9-2017-Prilog br.1 odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

Medicinsko tehnicka pomagala 5/2017

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u ОP postupku broj 5/2017. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med.tehnicka pomagala okv Tehnicka spec. OP-5-2017-Prilog br.1 odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postpuka za partije 2,6,7 ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuFARMALOGIST ObavestenjeOZakljucenomUgovoruFARMALOGIST ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu […]

Ponovljeni postpuka med.teh.pomagala 4/2017

Na osnovu odluke v.d.direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u PPBOPZPP  postupku  broj  4/2017. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva med.pom 2017 Tehnicka spec.-Prilog br.1 odluka o dodeli okv.spor. odluka oobustavi psotpuka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumuFRONDIS ObavestenjeOZakljucenomUgovoruFRONDIS    

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija