Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Mikrobiološki potrošni materijal

Reagensi i materijal za potrebe odseka za mikrobiološku dijagnostiku 6/2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku OP 6/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD -mikro 2020 Tehnička specifikacija-Prilog broj 1 -mikro2020 odogovor po zahtevima ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomUgovorBiognost S ObavestenjeOZakljucenomUgovorDunavplast ObavestenjeOZakljucenomUgovorneomedica ObavestenjeOZakljucenomUgovorpROMEDIA ObavestenjeOZakljucenomUgovorSuperlab ObavestenjeOZakljucenomUgovorVicor     […]

Ponovljeni postupak jn za nabavku potr.materijala za odsek mikrobiolosku dijagnostiku 19/2019

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku ЈNMV 19/2019. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD mikro 2019 Tehnicka specifikacija -Prilog broj 1 odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomUgovorPRomedia ObavestenjeOZakljucenomUgovorTorlak

Potrošni materijal za potrebe odseka za mikrobiološku dijagnostiku JNMV 15/2019

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku JNMV 15/2019. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD mikro 2019 Tehnička specifikacija-Prilog broj 1 -JNMV 15 odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomUgovorDunavplast ObavestenjeOZakljucenomUgovorPRomedia ObavestenjeOZakljucenomUgovorVicor ObavestenjeOZakljucenomUgovorbIOGNOSTs ObavestenjeOZakljucenomUgovorSCOR ObavestenjeOZakljucenomUgovorbSUPERLAB ObavestenjeOZakljucenomUgovorbBEOHEM3  

Mikrobiološki potrošni materijal 12/2018

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u  postupku JNMV  broj  12/2018. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD mikrobiologija 2018 Tehnicka specifikacija-prilog br.1 JNMV12 odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomUgovorPRomedia ObavestenjeOZakljucenomUgovoruvicor ObavestenjeOZakljucenomUgovorBEOHEM ObavestenjeOZakljucenomUgovorBIOGNOST ObavestenjeOZakljucenomUgovorBIOLABSEE        

Medicinsko potrosni materijla za potrebe mikrobioloske dijagnostike

Na osnovu odluke v.d.direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka  koja se sprovodi u  postupku JNMV  broj 7/2017. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD mikro 2017 Tehnicka specifikacija-Prilog br.1 ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O OBUSTAVI ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomUgovoruDUNAVPLAST ObavestenjeOZakljucenomUgovoruBiognostS ObavestenjeOZakljucenomUgovoruvicor ObavestenjeOZakljucenomUgovorumedilabor ObavestenjeOZakljucenomUgovoruSUPERLAB ObavestenjeOZakljucenomUgovoruPROMEDIA ObavestenjeOZakljucenomUgovoruTORLAK

Potrošni materijal za potrebe mikrobiološke dijagnostike JNMV 5/2016

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u  postupku JNMV  broj 5/201. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD mikro 2016 Tehnička specifikacija-Prilog br.1- JNMV 5-2016 Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda%3 odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoruBiognostS ObavestenjeOZakljucenomUgovoruVicor ObavestenjeOZakljucenomUgovoruScor ObavestenjeOZakljucenomUgovoruGrosis ObavestenjeOZakljucenomUgovoruMPBio ObavestenjeOZakljucenomUgovorupromedia ObavestenjeOZakljucenomUgovoruTorlak     […]

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija