Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Održavanje softvera

Odrzavanje softvera laboratorijskog informacionog sistema -LIS 2/2016

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka usluga odrzavanje softvera laboratorijskog informacionog sistema LIS  koja se sprovodi u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda  broj 2/2016. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki LIS odluka o dodeli ugovora lis ObavestenjeOZakljucenomUgovoru      

Usluga održavanja i proširenje postojećeg NexTBIZ poslovnog programskog paketa

  Na osnovu odluke direktora ustanove  pokrenuta je Javna nabavka usluga održavanja i proširenja postojećeg softverskog paketa   koja se sprovodi u PPBOPZPP broj 3/2015 Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva BIT odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoru          

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija