Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Odrzavanje medicinskih aparata

Odrzavanje med.aparata 14/2015

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u  postupku JNMV  broj 14/2015. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod PozivZaPodnosenjePonude KD odrzavanje med i lab.aparata Odluka o dodeli Ugovora Odluka o obustavi postupka javne nabavke za partije 2,3,4,5,6,9,11, i 12 ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke (1) ObavestenjeOZaključenomUgovorupartija10 ObavestenjeOZaključenomUgovorupartija1 ObavestenjeOZaključenomUgovorupartija7i8

Održavanje medicinskih aparata JNMV 13/2015

Na osnovu odluke direktora ustanove,  pokrenuta je nabavka dobara  koja se sprovodi u  postupku JNMV  broj 13/2015. Dokumentacija  vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD odrzavanje med aparata Dodatno pojasnjenje odgovov na zahtev za pregled opreme dodatna pojasnjenja 8.12 tehnicka greska odluka o dodeli ugovora 1-4,7-9,11-27,32 odluka o dodeli ugovora 5,6,10,28,29,30,31 ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava […]

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija