Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Osiguranje

Osiguranje imovine, zaposlenih lica -1/2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u  postupku JNMV  1/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KDza usluge osiguranja 2020 Odluka o izmeni i dopuni kd 06.03 Izmenjena konkursna doku Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoru OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija