Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Lekovi lista A,A1- 404-1-110/19-84

ObaOZakUgovoru- a,a1 -Adoc ObaOZakUgovoru- a,a1 -Farmalogist ObaOZakUgovoru- a,a1 -Ino pharm ObaOZakUgovoru- a,a1 -Inpharm ObaOZakUgovoru- a,a1 -Medica lina ObaOZakUgovoru- a,a1 -Phoenix pharma ObaOZakUgovoru- a,a1 -Phoenix pharma-832-1 ObaOZakUgovoru- a,a1 -Vega 01-836 ObaOZakUgovoru- a,a1 -Vega III kvartal ObaOZakUgovoru- a,a1 -Adoc-01-2137 ObaOZakUgovoru- a,a1 -Farmalogist-01-1718 ObaOZakUgovoru- a,a1 -Inpharm-01-1874 ObaOZakUgovoru- a,a1 -Inpharm-01-2103 ObaOZakUgovoru- a,a1 -Phoenix ph-01-1739 ObaOZakUgovoru- a,a1 -Vega-01-1700

Nabavka rezervnih delova i popravka i odrzavanje motornih vozila 12/2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku JNMV 12/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: KD odrzavanje autom PozivZaPodnosenjePonude ispravka tehničke greskePozivZaPodnosenjePonude odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-metaloprogres ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-predoObavestenjeOZakljucenomUgovoru-auto sop ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-mico

Reagensi i materijal za potrebe odseka za mikrobiološku dijagnostiku 6/2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku OP 6/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD -mikro 2020 Tehnička specifikacija-Prilog broj 1 -mikro2020 odogovor po zahtevima ODLUKA O DODELI UGOVORA ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomUgovorBiognost S ObavestenjeOZakljucenomUgovorDunavplast ObavestenjeOZakljucenomUgovorneomedica ObavestenjeOZakljucenomUgovorpROMEDIA ObavestenjeOZakljucenomUgovorSuperlab ObavestenjeOZakljucenomUgovorVicor     […]

Ponovljeni postupak JNMV stomatoloskog potrosnog materijala

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku JNMV 11/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: KD stomatologija 11-2020 PozivZaPodnosenjePonude Tehnicka spe.-prilog br.1-JNMV 11-2020 odgovor odluka o izmenama i dopunama kd Izmenjena KD stomatologija 11-2020 Izmenjena Tehnicka spe.-prilog br.1-JNMV 11-2020 Obavestenje o produzenju roka za podnosenje […]

Kancelarijski potorsni materijal 9/2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku JNMV 9/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonudekancel konkursne dokumentacije-JNMV-kanc Tehnicka specifikacija-Prilog broj 1- odgovor DZ Indjija odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postupka 9-2020 ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomUgovoru komazec ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Metreco ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Zoma021 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Amphora ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Engel […]

Ponovljeni postupak med.teh.pomagala- 7/2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u  pregovarackom postupku  7/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva Tehnicka spec Prilog broj 1- PPBOPZPP 7-2020 odluka o dodli okvirnog sproazuma ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazum ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Pharma maac

Lekovi lista D za apoteku OP 5/2020

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku OP 5/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD lekovi lista D 5-2020 Tehnicka specifikacija-Prilog broj 1- OP 5-2020 odluka o dodli ugovora odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-inopharm ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-uNICHEM ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-farmalogist ObavestenjeOZakljucenomUgovor-ino […]

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija