Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

Kancelarijski potrošni materijal

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u  postupku JNMV broj 11/2019. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonudekancel konkursne dokumentacije-JNMV-kanc Tehnička specifikacija-prilog br.1 odgovor odluka o izmeni kd Izmenjena Tehnička specifikacija-prilog br.1 obaveštenje o produženju roka Одговор за канцеларијаки материјал odluka o dodeli ugovora odluka o […]

Laboratorijski potrošni materijal

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku OP 4/2019. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD lab. potrosni materijal Tehnička-specifikacija-prilog-br-1-OP-4-2019 odluka o izmeni i dopuni kd Izmenjena Tehnička-specifikacija-prilog-br-1-OP-4-2019 obaveštenje o produženju roka odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoru interlabexim ObavestenjeOZakljucenomUgovoru MAKLER ObavestenjeOZakljucenomUgovoru superlab ObavestenjeOZakljucenomUgovoru VOCOR […]

Sanitetski potrosni materijal-JNMV 10/2019

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je ponovljena nabavka koja se sprovodi u postupku JNMV 10/2019. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD sanitetski 2019 Tehnicka specfikacija- Prilog broj 1 odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomUgovoruMESSER ObavestenjeOZakljucenomUgovoruPANSTAR      

Lekovi lista D za apoteku 3/2019

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku OP 3/2019. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD lekovi lista D 3-2019 Teh spec OP 3-2019 odluka o dodeli okvirnog sporazuma ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-inopharm ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu-farmalogist ObavestenjeOZakljucenomUgovor-ino pharm ObavestenjeOZakljucenomUgovoruFarmalogist  

Sakupljanje, transport i tretman otpada sa potrosnim materijalom

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u  postupku JNMV broj 9/2019. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude Kon. dok. – otpad odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomUgovoruRemondispartija1 ObavestenjeOZakljucenomUgovoruRemondispartija2 ObavestenjeOZakljucenomUgovoruRemondispartija3    

Sanitetski potrosni materijal 8/2019

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u postupku JNMV 8/2019. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: PozivZaPodnosenjePonude KD sanitetski 2019 Tehnicka specfikacija- Prilog broj 1 dodatna pojasnjenja odluka o dodeli ugovora odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomUgovora BIOGNOST ObavestenjeOZakljucenomUgovoru SINOFARM ObavestenjeOZakljucenomUgovoru FARMALOGIST ObavestenjeOZakljucenomUgovoru PROMEDIA ObavestenjeOZakljucenomUgovoru MEDINCISKI […]

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija