Javne Nabavke DZ Inđija

portal Doma zdravlja Inđija posvećen Javnim Nabavkama

LEKOVI LISTA A,A1 404-1-110/18-52

Уговор закључен на основу Оквирног споразума РФЗО и добављача: ObaOZakUgovoru- a,a1 -Adoc ObaOZakUgovoru- a,a1 Ino pharm ObaOZakUgovoru- a,a1 Inpharm ObaOZakUgovoru- a,a1 Medica lina ObaOZakUgovoru- a,a1 -Phoenix ObaOZakUgovoru- a,a1 Vega ObaOZakUgovoru- a,a1 -Медикунион ObaOZakUgovoru- a,a1 -Фармалогист– PRVI KVARTAL

Лекови лсита Б и Д 404-1-110/19-28

Уговор закључен на основу Оквирног споразума РФЗО и добављача: ObavestenjeOZakljucenomUgovoru- B i D- farmalogist ObavestenjeOZakljucenomUgovoru- B i D- Inpharm co ObavestenjeOZakljucenomUgovoru- B i D- medica linea ObavestenjeOZakljucenomUgovoru- B i D- Phoenix ObavestenjeOZakljucenomUgovoru- B i D- vega ObavestenjeOZakljucenomUgovoru- B i D- Адоц ObavestenjeOZakljucenomUgovoru- B i D- Пхарма свис ObavestenjeOZakljucenomUgovoru- stom– први квартал

Laboratorijski potr.materijal za neosigurana lica

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u  postupku  PPBOPZPP  3/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: ObavestenjeOPokretanjuPostupka-neosigurana lica KD- neosigurana lica 20200330134527 odluka o dodeli ugovora ObavestenjeOZakljucenomUgovoruPrimax ObavestenjeOZakljucenomUgovoruEuromedicina ObavestenjeOZakljucenomUgovoruEuroдијагностика

Medicinsko tehnička pomagala/RFZO

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka koja se sprovodi u  postupku ОP  4/2020. Dokumentacija vezana za javnu nabavku nalazi se na linkovima ispod: Poziv za podnosenje ponuda – otvoreni KD med tehnicka pomagala okv 2020 Tehnicka spec Prilog broj 1- OP 4-2020 odluka o dodeli okvirnog sporazuma odluka o obustavi postupka ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumSINOFARM […]

Dom zdravlja "dr Milorad-Mika Pavlović" Inđija